U školi tenisa za djecu organiziramo:

  • Individualne treninge
  • Treninge u grupi
  • Kondicijske treninge
  • Kampove

Prijave novih članova

Prijave u školu tenisa su krenule i traju do 15.9.2018., a mogu se obaviti putem telefona na broj 091 2008 619 ili 01 3310 573, na e-mail tcz@hi.t-com.hr te direktno u klubu.
Početak škole tenisa je vezan s početkom školske godine.

 Napredovanje od crvenog,  narančastog do zelenog stupnja

Stupanj

75%* sporija od žute lopte

50%* sporija od žute lopte

25%* sporija od žute lopte

Dimenzija
igrališta

11 – 12 m x 5 – 6 m

18 m x 6,5 – 8,23 m

Cijelo igralište

Visina
mreže
80 – 83,8 cm 80 – 91 cm Standardna visina
mreže